Super User

Super User

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zdalnego opisu badań w systemie teletransmisji danych w radiologii.

Centra Medyczne Medyceusz to jedyna firma teleradiologiczna w Polsce stworzona przez lekarzy radiologów, w celu wspierania innych placówek zdalnymi konsultacjami. 

Zespół lekarzy radiologów Centrów Medycznych Medyceusz to grupa lekarzy specjalistów, którzy tworzą aktywnie ze sobą współpracujący zespół. W przeciwieństwie do firm konkurencyjnych nie jest to grupa przypadkowych lekarzy rozrzuconych po całym kraju, nieznających się wzajemnie, a grupa lekarzy tworzących w ramach naszego zakładu radiologii zespół specjalistów wzajemnie wymieniających się doświadczeniami. Dzięki temu mają Państwo gwarancję najwyższej jakości opisów badań przy jednoczesnym dotrzymywaniu terminów. 

Współpraca z naszą placówką to nie tylko usługa zdalnego opisywania badań, dodatkowo wspieramy naszych kontrahentów w organizacji pracy pracowni, w szkoleniach techników elektroradiologii, udzielamy pomocy w przygotowaniu protokołów badań RM oraz TK.

W przypadku, gdy otwierają Państwo nową pracownie oferujemy również przetestowane rozwiązania skrojone na miarę i potrzeby danego ośrodka. Oferujemy system PACS/RIS stacjonarny z możliwością jego zakupu lub system PACS/RIS działający w chmurze.

Mogą Państwo liczyć na wsparcie naszego eksperta w celu zoptymalizowania rozwiązań dostępnych na rynku pod kątem Państwa potrzeb.

Nasz ekspert doradzi również w kwestii zakupu sprzętu z ofert dostępnych na rynku. 

Nasze doświadczenie w radiologii zbierane przez ostatnich 15 lat jest nieodzownym atutem.

RadiBox

15 październik 2016
Published in Teleradiology
  • Virtual PACS Server in the cloud for radiological images guaranteeing backup protection.
  • EXHIBEON Clinical Browser compatible with DICOM files standard.
  • Teleradiology studies sharing in seconds. No more waiting for send the study. 

 

  • Access to the radiological study from any place on Earth in less than a minute.
  • Load each image in the browser in 10 seconds.
  • Protection against loss of medical filles encrypted in three autonomous servers hosts
  • DICOM viwer running on any divice.
  • The first European cloud-based PACS enables SHARING of studies without prior upload requirement!
  • Global dtabase of interesting cases available on diagnostic workstation.

 

RadiBox

Łódź

11 październik 2016
Published in Contact

 

 

Regular flights to Łódź, from:

- Amsterdam

- Dublin

- East Midlands

- London Standsted 

- Munich

- Paris

Make an appointment